+381.60 043.63.21 Pon-Pet 8:00 -21.00

Chemistry Lab

Da hemija može da bude zabavna pokazali smo na ovoj radionici.

Izvodeći eksperimente smo:

🧪 Proširili vlastiti vokabular engleskog jezika rečima iz oblasti hemije, koje koristimo da imenujemo i opišemo različite supstance;
🧪 Poboljšali konverzacijske veštine na engleskom jeziku razgovarajući o procesima koje vizuelno percipiramo;
🧪 Proširili znanja iz oblasti hemije, o osobinama baza, kiselina i reakcijama do kojih dolazimo mešanjem različitih supstanci;
🧪 Vršili analizu i sintezu brojnih procesa kroz različite aktivnosti sa ciljem razvoja logičke sfere ličnosti;
🧪 Probudili radoznalost u sebi, kao i sposobnost pretpostavljanja šta će se desiti nakon izvodjenja eksperimenata koji podrazumevaju mešanje imenovanih supstanci;
🧪 Uvežbali finu motoriku samostalno manipulišući raznovršnim instrumentima za sprovođenje eksperimenata i supstancama potrebnim za izvođenje istih;
🧪 Razvili potencijalnu preferenciju prema prirodnim naukama u cilju dalje profesionalne orijentacije;
🧪 Naučili koje postupke preduzimamo kao mere zaštite sebe i drugih prilikom vršenja različitih eksperimenata;
🧪 Ušli u svet naučne oblasti hemije i zabavili se na edukativan i siguran način! 🥼
Safety first! ⛑

Leave a Reply