Svakodnevne konverzacije

Kroz ovu radionicu upoznali smo se sa svakodnevnim situacijama i učili fraze koje se u njima koriste. Povezali smo reči i slike, glumili, radili na dikciji, usvojili odličan izgovor i stekli samopouzdanje u komunikaciji na engleskom jeziku. Za ovu godinu smo izabrali: Na pijaci, U kuhinji, U restoranu, U školi, Na autobuskoj stanici i aerodromu.