Space Fun Mission

  • Post author:
  • Post category:Radionice

Ovog petka poveli smo decu na put kroz Solarni sistem.

Na ovoj radionici smo:

🚀 proširili vokabular engleskog jezika rečima koje koristimo da opišemo svemir i nebeska tela,
🚀 naučili nazive i raspored planeta koje čine naš Solarni sistem,
🚀 pravili model Solarnog sistema sa ciljem poboljšanja fine i krupne motorike,
🚀 kontekstualizovano komunicirali na engleskom jeziku,
🚀 iskazali svoju kreativnost osmišljavajući priču o planeti koju smo otkrili,
🚀 razvijali toleranciju i saradnički duh