Little Scientists

  • Post author:
  • Post category:Radionice

Ovog petka bili smo naučnici.

Ciljevi su nam bili:

🔬 Obogatiti svoj vokabular engleskog jezika rečima koje koristimo da imenujemo sastojke koji su nam potrebni za izvođenje eksperimenata i opišemo različite hemijske reakcije i procese do kojih dolazimo mešanjem ovih elemenata;
🔬 Usvojiti nova znanja iz oblasti hemije koja će nam koristiti u višim razredima osnovne škole;
🔬 Poboljšati fine i krupne motoričke funkcije praktičnim izvođenjem eksperimenata;
🔬 Unaprediti komunikacijske veštine na engleskom jeziku;
🔬 Otkriti i razviti potencijalne preferencije prema prirodnim naukama koje će moguće imati ulogu u daljoj profesionaljoj orijentaciji;
🔬 Poboljšati vizuelnu pažnju i razvoj govora verbalizujući opažene reakcije;
🔬 Razviti veštine sistematičnosti i postupnosti, spretnosti i temeljnosti;
🔬 Zabaviti se i otkriti jedan potpuno novi svet!