Harry Potter

  • Post author:
  • Post category:Radionice

Dečak čarobnjak, junak knjiga i filmova, bio je tema ove radionice.

Uspeli smo da:

⚡ Upoznamo se sa delom filmskog klasika Harry Potter i njegovim nastavcima;
⚡ Negujemo ljubav prema kinematografiji i filmskom stvaralaštvu gledajući ovaj vanvremenski hit;
⚡ Podignemo konverzacijski nivo engleskog jezika na jedan viši nivo;
⚡ Proširimo svoj vokabular engleskog jezika i upoznamo se sa različitim načinima akcentovanja istog;
⚡ Opišemo magične reči iz filma služeći se engleskim vokabularom;
⚡ Unapredimo finu motoriku izrađivajući sopstveni magični štapić koristeći se različitim materijalima;
⚡ Poboljšamo artikulaciju i unapredimo tečno izgovaranje magija sinhronizovano sa pokretima štapića;
⚡ Budemo u prilici da maksimalno ispoljimo svoju kreativnost i slobodu upotrebe jezika, osmišljavajući potpuno nove reči i pridavajući im značenja;
⚡ Negujemo osobine upornosti, istrajnosti i posvećenosti predmetu svoga rada i na ovaj način doprinesemo celokupnom razvoju ličnosti;
⚡ Uronimo u svet čarobnjaštva sa Harijem, Ronom i Hermionom i postenemo deo Hogwarts škole čarobnjaštva na 90 minuta! ?